21 July, 2024

LMHT – Riot Games Cần Nerf Lính Ngay Lập Tức Khi Thấy Cảnh Này

Thời gian gần đây, đám lính nhỏ bé này đang nổi dậy và thể hiện sức mạnh vô cùng đáng sợ.

Chỉ với một Lính Đánh Xa, thế nhưng, chỉ cần bỏ qua nó, cả trận đấu đã được quyết định bởi một con lính. Có thể bạn xem thường bọn chúng, thế nhưng, lượng sát thương của chúng không thể xem thường được!

Thế nên, việc phá nát nhà chính địch là một chuyện khá bình thường, cho đến khi, đám lính này biết giúp người chơi có được Pentakill thì đó lại là một câu chuyện khác.

Tốt nhất, Riot Games nên ngưng cần bằng tướng lại và hãy “quan tâm” đến đám lính này.

by Hoang Quy Ba

0/5 (0 Reviews)
Share