13 July, 2024

LMHT – Hai Trang Phục Mới Của Soraka Là Con Gái Của Yasuo – Riven?

Về cơ bản, cốt truyện của Soraka, Yasuo và Riven gần như không hề liên quan tới nhau khi Soraka được giới thiệu thuộc Targon, Riven là người Noxus còn Yasuo là người Ionia.

LMHT - Hai Trang Phuc Moi Cua Soraka La Con Gai Cua Yasuo - Riven

Tuy nhiên trong vũ trụ Quyết Đấu thì lại không hề phân biệt vùng đất như vậy, chỉ có hai phe duy nhất là Trật Tự và Hỗn Loạn mà thôi.

Theo giới thiệu, Riven Thần Kiếm là hiện thân đầu tiên của Trật Tự, Yasuo Ma Kiếm là thủy tổ của Hỗn Loạn, đây là cốt truyện của sự kiện Quyết Đấu đầu tiên. Sau đó chúng ta có Garen và Darius, trong tương tác của cả Garen Sư Vương và Darius Lang Vương, chúng đều gọi Riven Thần Kiếm và Yasuo Ma Kiếm là “tổ tiên”.

Nếu như cuộc chiến Trật Tự và Hỗn Loạn vẫn tiếp diễn bình thường ở những sự kiện sau thì không nói làm gì, tuy nhiên ở sự kiện Night & Dawn sắp tới, chúng ta có 2 phiên bản Soraka ở cả hai phe là Soraka Thần/Ma Khí.

Điều này là cực kì lạ lùng bởi theo logic thông thường, hai phe này phải không đội trời chung và không có chuyện một nhân vật có tới 2 nhân cách.

LMHT - Hai Trang Phuc Moi Cua Soraka La Con Gai Cua Yasuo - Riven

Lời giải thích thỏa đáng nhất đã được tiết lộ khi Soraka Thần Khí/Ma Khí gọi Yasuo Ma Kiếm là “cha” và Riven Thần Kiếm là “mẹ”. Đây là sự xác nhận Soraka là con gái của Riven và Yasuo. (Kênh Skin Spotlight ghi nhầm Yasuo Ma Kiếm thành Vladimir).

LMHT - Hai Trang Phuc Moi Cua Soraka La Con Gai Cua Yasuo - Riven

LMHT - Hai Trang Phuc Moi Cua Soraka La Con Gai Cua Yasuo - Riven

LMHT - Hai Trang Phuc Moi Cua Soraka La Con Gai Cua Yasuo - Riven

by Hoang Quy Ba

0/5 (0 Reviews)
Share