21 July, 2024

LMHT – Diana Bản Làm Lại Chính Thức Được Tiết Lộ

Diana ra đời từ ngày 7/8/2012 nhưng không hề có cập nhật nào lớn tới hình ảnh, kỹ năng, giọng nói. Và vừa qua một thành viên trong đội thiết kế tướng của Riot đã chia sẻ những thông tin đầu tiên về Update cuar Diana sắp tới.

Squad5lol, thành viên đội thiết kế tướng của Riot:” Diana work is going to be on PBE in 9.23. Here’s the gist of what you’re going to see- Updated VFX, SFX and ability icons. (No new VO or Model changes.) Gameplay- Adjustments passive and overall tuning changes. SWAP E and R. R beefed up to be an ultimate level ability”.

Bên cạnh ngoại hình và âm thanh được nâng cấp, điều chúng ta cần chú ý nhất sẽ là việc kỹ năng E và R hiện tại sẽ đổi chỗ cho nhau trong lần cập nhật tới.

by Hoang Quy Ba

0/5 (0 Reviews)
Share