13 July, 2024

Youtube dành cho Trollstore & thiết bị Jailbreak.

– Xin chào a/c và cách bạn, nay em xin chia sẻ đến ae và các bạn file Youtube dành cho iPhone đã cài được Trollstore hay iPhone đã Jailbreak tài về cào qua Trollstore nhé.

Link Tải | Tại đây

Tham Gia Group Hỗ Trợ Facebook | https://bit.ly/hotroxemyoutubeoto

Tham Gia Group Hỗ Trợ Zalo https://zalo.me/g/hlgzfe122

WINDOWS – Hướng Dẫn Cài Trollstore 2 iPhone 6S~X iOS 14.0 ~ 17.0 – Không Hỗ Trợ iOS 16.7, 16.7.1, 16.7.2.

macOS – Cài Trollstore 2 iPhone 6S~X iOS 14.0 ~ 17.0 – Không Hỗ Trợ iOS 16.7, 16.7.1, 16.7.2.

Bấm vào Link để đăng kí theo dõi kênh : https://bit.ly/RemotecarTUBE

Điện Thoại | 033 43 11 013

Group Telegram: https://t.me/+JY7o-1HXj_o0MmJl

Tham Gia Group Hỗ Trợ | https://bit.ly/hotroxemyoutubeoto

Group Zalo | https://zalo.me/g/ztgnmg495

Liên hệ hỗ trợ | https://bit.ly/supportremo

0/5 (0 Reviews)
Share