19 May, 2024

Navitel v11 Miễn Phí Trên Android Điện Thoại MTB, Android Box, Màn Android

– Xin chào các bạn mình mới sưu tầm được File Navitel v11 Miễn Phí Trên Android Điện Thoại MTB, Android Box, Màn Android. Nay chia sẻ để các bạn dùng thử xem như thế nào nhé.

Cách cài đặt:

1. Xóa tất phiên bản cũ trên máy bao gồm thư mục nào có tên Navitel.

2. Cài dặt phiên bản Navitel v11 Tại Đây.

3. Mở Navitel xác nhận check bản quyền.

4. Mục Kích hoạt nếu như bạn KHÔNG thấy mục ” Số ngày dùng thử còn lại: 7 ” xin chúc mừng bạn dùng không cần kích hoạt. Sau đó chọn Các bản đồ đã mua để tài bản đồ Vietnam rồi dùng.

5. Nêu thấy mục ” Số ngày dùng thử còn lại: 7 ” tìm lại các thư mục Navitel và xóa tiếp không thì cần phải khôi phục máy  cho sạch rồi cài lại từ đầu.

Lưu Ý: Nếu muốn dùng trên Android Auto bạn cần phải cài Navitel thông qua KingInstaller 1.4 tải Tại Đây

Chúc bạn may mắn!

5/5 (1 Review)