17 January, 2022
Trang Phục Battle Academia - LMHT

LMHT – Ra Mắt Trang Phục Battle Academia (Bá Vương Học Đường)

Mới đây Riot đã tung ra Trailer giới thiệu dòng trong phục mới nhất của mình

Ezreal (Legendary)

Trang Phục Battle Academia - LMHT

Lux

Trang Phục Battle Academia - LMHT

Lux (Prestige Edition)

Trang Phục Battle Academia - LMHT

Jayce

Trang Phục Battle Academia - LMHT

Katarina

Trang Phục Battle Academia - LMHT

Graves

Trang Phục Battle Academia - LMHT

Yuumi

Trang Phục Battle Academia - LMHT

Riot Lexical giới thiệu các đa sắc của dòng trang phục Battle Academia:

Trang Phục Battle Academia - LMHT

Riot KateyKhaos cùng với Riot LoveStrut cùng những bức ảnh xung quanh dòng trang phục mới

Battle Academia Ezreal (Legendary)

Trang Phục Battle Academia - LMHT

Battle Academia Lux

Trang Phục Battle Academia - LMHT

Battle Academia Lux Prestige Edition

Trang Phục Battle Academia - LMHT

Battle Academia Jayce

Trang Phục Battle Academia - LMHT

Battle Academia Katarina

Trang Phục Battle Academia - LMHT

Battle Professor Graves

Trang Phục Battle Academia - LMHT

Battle Principal Yuumi

Trang Phục Battle Academia - LMHT

by Hoang Quy Ba

5/5 (1 Review)
Share