Mới đây Riot đã tung ra Trailer giới thiệu dòng trong phục mới nhất của mình

Ezreal (Legendary)

Trang Phục Battle Academia - LMHT

Lux

Trang Phục Battle Academia - LMHT

Lux (Prestige Edition)

Trang Phục Battle Academia - LMHT

Jayce

Trang Phục Battle Academia - LMHT

Katarina

Trang Phục Battle Academia - LMHT

Graves

Trang Phục Battle Academia - LMHT

Yuumi

Trang Phục Battle Academia - LMHT

Riot Lexical giới thiệu các đa sắc của dòng trang phục Battle Academia:

Trang Phục Battle Academia - LMHT

Riot KateyKhaos cùng với Riot LoveStrut cùng những bức ảnh xung quanh dòng trang phục mới

Battle Academia Ezreal (Legendary)

Trang Phục Battle Academia - LMHT

Battle Academia Lux

Trang Phục Battle Academia - LMHT

Battle Academia Lux Prestige Edition

Trang Phục Battle Academia - LMHT

Battle Academia Jayce

Trang Phục Battle Academia - LMHT

Battle Academia Katarina

Trang Phục Battle Academia - LMHT

Battle Professor Graves

Trang Phục Battle Academia - LMHT

Battle Principal Yuumi

Trang Phục Battle Academia - LMHT

by Hoang Quy Ba

5/5 (1 Review)